Published on

Chuyện thanh toán bằng AirPay

Authors

Chuyện thanh toán bằng AirPay

Ngọn nguồn câu chuyện

Chuyện là mình có 2 số điện thoại:

  • Số thứ nhất (số A): Liên kết với tài khoản ngân hàng, chuyên dùng để nhận OTP SMS.
  • Số thứ hai (số B): Liên kết với mấy trang thương mại điện tử, chủ yếu để mấy anh shipper gọi thì không bị miss.

Mọi thứ hoạt động trơn tru cho đến một ngày, mình cần thanh toán bằng Airpay trên Shopee.

Tạo tài khoản Airpay

Tất nhiên để nạp tiền vào Airpay thì cần liên kết với tài khoản ngân hàng. Mà muốn liên kết với tài khoản ngân hàng thì ngân hàng nó yêu cầu phải dùng đúng số điện thoại mình đăng ký với nó. Suy ra phải dùng số B để tạo tài khoản Airpay. Bước 1 đã giải quyết xong. Nạp tiền vô để đó.

Thanh toán trên Airpay trên Shopee

Vì số điện thoại mình dùng để liên kết với Shopee lại là số B, nên vẫn là vấn đề như trên: số điện thoại không giống nhau Shopee nó không cho liên kết tài khoản Airpay và Shopee để thanh toán.

Thế là phải ngồi đổi số điện thoại bên Shopee sang số B + thêm một cái địa chỉ giao hàng với số điện thoại là số A.

Kể ra thanh toán Airpay cũng không đơn giản lắm. Gặp mấy người lớn tuổi chắc chịu.